Hoppa till sidans innehåll

Spelrättsbestämmelser


Spelrättsbestämmelser  Pdf>>

BILAGA VGK styrelse 2012-03-05

Bestämmelser om spelrätt på Väddö Golf AB:s golfbana

Totalt ska finnas 1200 spelrättsbevis i Väddö GK.

Spelrätt kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig. En spelrättshavare som vill överlåta spelrätten är skyldig att hembjuda spelrätten till Väddö Golf AB, som har förköpsrätt 24 månader från spelrättens förvärvande. Hembud ska ske på särskilt formulär.

Juniormedlem som övergår till seniormedlem behöver, för aktivt medlemskap, ej förvärva spelrättsbevis förrän det år han/hon fyller 26 år.

Spelrättshavare som har skuld till klubben får ej överlåta/sälja spelrätten till annan person innan skulden har reglerats.

Spelrättsbevis som är kopplad till en spelrättshavare med skuld till klubben har inget värde och godtages ej av klubben och kan därmed ej överlåtas som spelrättsbevis.

Spelrättshavare är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. Underlåter han eller hon det och har avgifterna inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har golfklubben (bolaget) rätt att skriftligen häva spelrätten.

Spelrättshavare som vill säga upp/ändra sitt medlemskap ska göra detta senast den 31 oktober för att undkomma årsavgift/rätt avgift följande år.

Spelrättsbevis kan alltid återlämnas till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från avgifter kommande år.

Om spelrättshavare har skuld till klubben återstår skulden att betala till klubben även om spelrättsbeviset återlämnats till klubben.

Spelrättshavare blir inte genom uppsägning av medlemskap av med uppkommen skuld till Väddö Golfklubb/Väddö Golf AB.

Spelrättshavare får för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrätten till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter. Sådan upplåtelse har ingen inverkan på upplåtarens medlemskap i klubben. Den till vilken upplåtelse sker - ska kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser - får inte vidareupplåta sin spelrätt. Samtliga icke aktiva spelrättsbevis (avgifter ej betalda, spelrättsbank eller eget innehav) förklaras makulerade fr o m 1 januari 2016.

Bestämmelser för spelrättsbevis i Väddö Golfklubb ändras genom beslut på årsmöte.

Bestämmelserna antagna på årsmötet 2012-03-10

Uppdaterad: 2016-06-08 03:59
Skribent: Bengt Åberg

 

Våra sammarbetspartners:
edblad_logo

AA_logo


eckerölimjen

vaddo2

krons

 

boat

 

boat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vädret Väddö

Postadress:
Väddö GK - Golf
Box 5
76040 Väddö

Besöksadress:
Södersund
76040 Väddö

Kontakt:
Tel: 017650843
E-post: This is a mailto link

Se all info